DISCLAIMER

Radio Academy besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data.
Onjuistheden kunnen helaas echter te allen tijde voorkomen.

Radio Academy, websitebouwer Benul dB, alsmede alle (in)direct aan deze bedrijven gelieerde personen en/of ondernemingen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuistheden, noch voor problemen (in)direct veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via alle uitingen, die op een of andere wijze met deze website www.radioacademy.nl te maken hebben.

Bovendien aanvaarden Radio Academy en websitebouwer Benul dB geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele technische storingen, die voortvloeien uit en/of het gevolg zijn van het gebruik, dan wel het (tijdelijk) uitvallen van deze website www.radioacademy.nl.Toestemming Vereist

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Radio Academy is het niet toegestaan om enige op deze website www.radioacademy.nl gepubliceerde informatie, beeld-, geluidmateriaal en/of andere berichtgevingen op enigerlei wijze te verveelvoudigen en/of te verspreiden.